کارشناس تعمیر سخت افزار

ماتریس
تهران

  • خانه
  • کارشناس تعمیر سخت افزار

کارشناس تعمیر سخت افزار

شرح شغل

بررسی، عیب یابی و تعمیر قطعات و رایانه های مشتریان

کنترل کیفیت دستگاه های تعمیر شده بر اساس دستور العمل ها

پاسخگویی در زمینه موارد فنی به سوال های مشتریان

تحقیق و پژوهش در زمینه فنی جهت بهینه سازی فرآیند تعمیر

همکاری در تهیه مستندات فنی تعمیرگاه

همکاری و تبادل دانش با دیگر کارشناسان

نیازمندی ها

تسلط به مفاهیم پایه مهندسی الکترونیک

تسلط کامل فنی به تعمیر قطعات سخت افزاری رایانه

تسلط کامل در استفاده از تجهیزات الکترونیکی و آزمایشگاهی تعمیر قطعات

مسلط به فرآیند های تعمیر و کنترل کیفیت در خدمات پس از فروش

تجربه کار مفید در زمینه تعمیر برد و سایر قطعات رایانه ای

مسلط به مفاهیم ICDL

آشنایی با زبان انگلیسی

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • آموزش حین کار
  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی