متصدی پذیرش مشتریان

مصاحبه آنلاین
تهران

  • خانه
  • متصدی پذیرش مشتریان

متصدی پذیرش مشتریان

شرح شغل

راهنمایی و پذیرش مراجعین به واحد خدمات پس از فروش

پیگیری و تحویل محصولات تعمیر شده به مشتریان

پیگیری و ارائه خدمات برون سازمانی به مشتریان خاص طبق دستور العمل ها

همکاری و تعامل با واحد تعمیرگاه به جهت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان

ارائه گزارش های مستمر از میز خدمت با شاخص های کلیدی عملکرد

پشتیبانی و پیگیری تلفنی مشتریان

نیازمندی ها

شناخت کامل قطعات و محصولات رایانه ای

آشنا به فرآیند های ارائه خدمات به مشتری

آشنا با استاندارد های مدیریت روابط با مشتریان

مسلط به مفاهیم ICDL

ظاهری آراسته، پر انرژی و خوش برخورد

آشنایی به زبان انگلیسی

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • آموزش حین کار
  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی