کارشناس شبکه

ماتریس
تهران

کارشناس شبکه

شرح شغل

 • پشتیبانی فنی سخت افزار و نرم افزار شبکه های رایانه ای
 • پشتیبانی و رفع مشکل های احتمالی کاربران نهایی
 • طراحی، پیاده سازی و ارتقا زیرساخت های ارتباطی درون و برون سازمانی
 • ارتقا امنیت داده با ارائه راهکارهای به روز فناوری و حصول اطمینان از وجود نسخ  پشتیبان به روز
 • ارائه گزارش های مستند و مدون با ارزیابی شاخص های کلیدی


نیازمندی ها

 • تسلط کامل به مفاهیم Network+
 • تسلط کامل به مفاهیم MCSE
 • تسلط به مفاهیم CCNA
 • آشنایی با مفاهیم LPIC
 • مسلط به مفاهیم مجازی سازی
 • آشنایی به مباحث امنیت داده
 • تسلط به زبان انگلیسی


مزایا

 • کار در محیطی پویا و جوان
 • همکاری و تبادل اطلاعات با تیمی متخصص
 • آموزش حین کار
 • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی
 • بیمه تکمیلی