روانشناس ارشد

مصاحبه آنلاین
تهران

روانشناس ارشد

شرح شغل

الزامات:

● مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و رشته های مرتبط 

●مسلط به فرآیند مشاوره و بررسي وضعيت رواني كاركنان

● آشنایی با برگزاری آزمون های استخدامی 

● آشنایی با فرآیندهای آموزشی

● حداکثر سن 35 سال

● حداقل سابقه کار 2 سال

●  همکاری تمام وقتنیازمندی ها

 امتیازات:

● مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی         

● مدرک  دکتری روانشناسی از دانشگاه های معتبر         

● سابقه انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط         

● آشنایی به زبان انگلیسی

● مدرک دوره  ICDL از موسسات معتبر 


 خصوصیات فردی:
●روحیه کار تیمی  
● با انگیزه و سخت کوش
● منظم، دقیق و پیگیر 
● صبور و شکیبا
● مسئولیت پذیر
● مثبت اندیش
● توانمند در مدیریت ارتباط

مزایا

 تسهیلات و مزایا:

● پاداش

●  بیمه درمان تکمیلی 

● کمک هزینه دوره آموزشی

● صبحانه

● کافی شاپ

● ناهار

● بسته و هدایای مناسبتی