کارشناس آموزش

ماتریس
تهران

کارشناس آموزش

شرح شغل

 الزامات:

● مدرک کارشناسی علوم تربیتی / علوم اجتماعی/ روانشناسی

●مسلط به فرآیند بررسی و تعیین نیازهای آموزشی 

●مسلط به برگزاری دوره های آموزشی سازمانی

● حداکثر سن 30 سال

● حداقل سابقه کار 2 سال

●  همکاری تمام وقت


نیازمندی ها

 امتیازات:

● مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر در رشته های علوم تربیتی/ علوم اجتماعی/ روانشناسی           

 ● سابقه انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط 

● آشنایی به زبان انگلیسی

● مدرک دوره  ICDL از موسسات معتبر 


 خصوصیات فردی:

●روحیه کار تیمی  

● مسئولیت پذیر   

● با انگیزه و سخت کوش

● منظم، دقیق و پیگیر 

● صبور و شکیبا

● مثبت اندیش

● توانمند در مدیریت ارتباطمزایا

● پاداش

●  بیمه درمان تکمیلی 

● کمک هزینه دوره آموزشی

● صبحانه

● کافی شاپ

● ناهار

● بسته و هدایای مناسبتی