سرپرست امور نمایندگان خدمات

ماتریس
تهران

  • خانه
  • سرپرست امور نمایندگان خدمات

سرپرست امور نمایندگان خدمات

شرح شغل

نظارت دقیق بر نحوه عملکرد نمایندگان خدمات پس از فروش

توسعه، ایجاد و بهینه سازی شبکه خدمت رسانی به مشتریان در سطح کشور

عقد، پیگیری و تمدید قرار داد های خدمات پس از فروش با نمایندگان و مشتریان سازمانی 

ارائه گزارش های مستمر کیفیت سنجی عملکرد نمایندگان و تجزیه تحلیل آن ها

نظارت و پایش مستمر بر عملکرد مالی نمایندگان خدمات پس از فروش و حسابرسی ماهانه نمایندگان

ظرفیت سنجی نیاز و توان ارائه خدمات پس از فروش در استان ها و ارائه برنامه فصلی بر مبنای آن

نیازمندی ها

مسلط به فرآیند های ارائه خدمات پس از فروش

مسلط به استاندارد های مدیریت روابط با مشتریان

توانایی تصمیم سازی، مدیریت تیم و حل مسئله 

شناخت کامل قطعات رایانه ای

آشنایی نسبی با فرآیند تعمیرات سخت افزار

مسلط به مفاهیم ICDL

روابط عمومی قوی و خوش برخورد

آشنایی به زبان انگلیسی

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی