کارشناس حسابداری

ماتریس
تهران

  • خانه
  • کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

شرح شغل

انجام کلیه امور ثبت اسناد حسابداری

کنترل کلیه حسابهای مجموعه

انجام موارد حسابداری انبار، اموال و حقوق دستمزد 

تهیه گزارش های مورد نظر سرپرست حسابداری

نیازمندی ها

تسلط به اصول حسابداری و مالی

آشنایی با ترازنامه و گزارشات سود و زیان

توانایی تجزیه و تحلیل آماری

مسلط به مفاهیم پیشرفته نرم افزار Excel

آشنایی با نرم افزار راهکاران

مزایا

بیمه تکمیلی

آموزش حین کار

محیط کار مدرن با امکانات رفاهی