مدیر خدمات پس از فروش

ماتریس
تهران

  • خانه
  • مدیر خدمات پس از فروش

مدیر خدمات پس از فروش

شرح شغل

مدیریت، نظارت و راهبری تیم خدمات پس از فروش مجموعه در سطح کشور

ارائه و اجرا برنامه بهبود عملکرد واحد خدمات به صورت دوره ای و مستمر

نظارت بر قرارداد های خدمات و حصول اطمینان از حسن انجام کار زیر مجموعه

مدیریت فرآیند کسب و بهبود رضایتمندی مشتریان با رعایت استاندارد های به روز

تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد واحد خدمات و ارائه گزارش به هیئات مدیره

تعامل نزدیک با مدیران مجموعه و مشارکت در تدوین قرارداد های پشتیبانی


نیازمندی ها

مسلط به مفاهیم پیشرفته مهندسی الکترونیک

مسلط به فرآیند های مدیریت مشتریان، تعمیرگاه، کنترل کیفیت و بهبود مستمر

آشنا به فرآیند تولید قطعات رایانه ای

توانایی مدیریت بحران، حل مسئله و مدیریت و راهبری تیم مهندسی

دارای سابقه کار مفید مدیریتی در حوزه خدمات پس از فروش

مسلط به زبان انگلیسی

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی