اپراتور خط تولید

ماتریس
تهران

  • خانه
  • اپراتور خط تولید

اپراتور خط تولید

شرح شغل

مشارکت در فرآیند تولید رایانه های بدون کیس و لپ تاپ طبق دستور العمل تولید

حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل های کیفی حین تولید

فعالیت در ایستگاه های مختلف تولید با شرح کار متفاوت

شرکت در برنامه های آموزشی دوره ای و کسب امتیاز مورد تایید سرپرست 

محافظت از تجهیزات و دستگاه های خط تولید در اختیار

رعایت کلیه استاندارد های ایمنی حین تولیدنیازمندی ها

آشنا با فرآیند تولید سخت افزار

شناخت سخت افزار رایانه ای

آشنا با مبانی الکترونیک

نداشتن محدودیت جسمانی مرتبط فعالیت در خط تولید

توانایی فعالیت به صورت شیفت کاری

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • آموزش حین کار
  • سرویس ایاب و ذهاب
  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی