مسئول پذیرایی و تشریفات

مصاحبه آنلاین
تهران

  • خانه
  • مسئول پذیرایی و تشریفات

مسئول پذیرایی و تشریفات

شرح شغل

ارائه خدمات پذیرایی به مدیران، کارکنان و مهمان ها

کنترل مستمر در راستای آماده بودن همه وسایل و مواد پذیرایی

کنترل و اجرای کلیه موارد نظافتی و بهداشتی در محیط کاری

برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری همایش ها و جشن ها

نیازمندی ها

ظاهری موجه و آراسته

مسلط به آداب پذیرایی و تشریفات 

تسلط به امور نظافتی و بهداشتی

مزایا

بیمه تکمیلی

  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی